top of page

PODMÍNKY

Rodič svým podpisem zároveň vyslovuje souhlas s navštěvováním lezecké stěny ve Sport Centru Koloseum.

Dítě mladší 15ti let musí mít s sebou zletilý doprovod, který bude na místě dohlížet na jeho bezpečnost při lezení, a ponese případnou odpovědnost v době mimo jeho zaplacený kurz.

Rodič svým podpisem vyslovuje souhlas (v případě nutnosti) s neodkladným ošetřením svého dítěte z důvodu

zranění při lezení.

Rodič tímto výslovně souhlasí s pořizováním obrazových a zvukových záznamů dítěte pro interní potřeby kroužku (a jeho prezentaci) a zároveň souhlasí se zpracováváním osobních údajů dítěte v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zároveň bere na vědomí a souhlasí se zpracováním osobních údajů dítěte dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Provozovatel:                                   

SK Koloseum z. s.                             

Sokolovská 76; 323 00; Plzeň           

IČO: 07979649                                 

E-mail: skkoloseum@gmail.com

Web:www.skkoloseum.com

Kontakt na hlavní trenérku:

Barbora Sulanová

Tel. 731119929

E-mail: b.sulanova@email.cz

bottom of page