top of page

PODMÍNKY

Rodič svým podpisem zároveň vyslovuje souhlas s navštěvováním lezecké stěny ve Sport Centru Koloseum.

Dítě mladší 15ti let musí mít s sebou zletilý doprovod, který bude na místě dohlížet na jeho bezpečnost při lezení, a ponese případnou odpovědnost v době mimo jeho zaplacený kurz.

Rodič svým podpisem vyslovuje souhlas (v případě nutnosti) s neodkladným ošetřením svého dítěte z důvodu

zranění při lezení.

Rodič tímto výslovně souhlasí s pořizováním obrazových a zvukových záznamů dítěte pro interní potřeby kroužku (a jeho prezentaci) a zároveň souhlasí se zpracováváním osobních údajů dítěte v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zároveň bere na vědomí a souhlasí se zpracováním osobních údajů dítěte dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme zájmový spolek SK KOLOSEUM z.s.

 

Provozujeme webové stránky https://www.skkoloseum.com

 

Pro poskytování našich služeb a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 

I.Zpracování osobních údajů

 

 1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře, telefonu, e-mailu

 

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to:

 • Jméno a příjmení

 • E-mailová adresa

 • Telefonní číslo

 • Adresa

 • Rodné číslo

 • Zdravotní pojišťovna

 • Zdravotní omezení, léky

 

     

      Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše  služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat a případně odpovídat na vaše dotazy.

 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, a jiné).

 

     Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

 

     Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 10 let od naší poslední komunikace.

 

 

II.Kdo se k datům dostane?

 

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Wix.com (společnost Wix.com LTD40, se sídlem Namal Tel Aviv, 6350671 Izrael, DIČ: EU442008451)

 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

 

III.Co byste dál měli vědět

 

V našem spolku nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

V našem spolku nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na

e-mailové adrese skkoloseum@gmail.com

IV.Používání souborů cookies

 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem. Analytické cookies nám pomáhají webové stránky pro vás neustále vylepšovat právě díky sledování statistických údajů. Například jaká byla celková návštěvnost dané stránky, kolik lidí celkem kliklo na dané tlačítko apod. Jako analytické nástroje využíváme Google Analytics.

 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

V.Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 1. 2022

 

Provozovatel:                                   

SK Koloseum z. s.                             

Sokolovská 76; 323 00; Plzeň           

IČO: 07979649                                 

E-mail: skkoloseum@gmail.com

Web:www.skkoloseum.com

Kontakt na hlavní trenérku:

Barbora Sulanová

Tel. 731119929

E-mail: b.sulanova@email.cz

bottom of page