top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraskkoloseum

POZVÁNKA všem členům SK KOLOSEUM z. s.

na valnou hromadu SK KOLOSEUM z. s., se sídlem Sokolovská 2233/76, Bolevec, 323 00 Plzeň, IČ: 07979649, která se bude konat

dne 16. září 2020 (středa) v 18:00 hod. v sídle spolku.

Program:

1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele

2. Změna stanov spolku v části IV. Orgány spolku, bod 3. Výkonný výbor, odstavec 3.2. takto: Výkonný výbor má 4 členy. Funkční období členů výkonného výboru je pětileté.

3. Volba dalšího člena výkonného výboru.

4. Usnesení a závěr

V Plzni, dne 31. srpna 2020

za výkonný výbor SK KOLOSEUM z. s.:

Zdeněk Fliegl

Antonín Kročil

Kamil Štembera

63 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Dne 9. 3. 2020 proběhla valná hromada spolku SK Koloseum z. s., schůze byla svolána 17. 2. 2020 svolavatelem Antonínem Kročilem a zúčastnili se jí osoby uvedené na listině přítomných. Počet přítomných

Dne 9. 3. 2020 v 10 h se uskuteční valná hromada spolku. Shrneme dosavadní činnost spolku. Projednávat a schvalovat se bude plánovaný rozpočet spolku pro rok 2020. Dále rozvoj spolku, závody, plán spo

bottom of page