top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraskkoloseum

POZVÁNKA všem členům SK KOLOSEUM z. s.

na valnou hromadu SK KOLOSEUM z. s., se sídlem Sokolovská 2233/76, Bolevec, 323 00 Plzeň, IČ: 07979649, která se bude konat

dne 16. září 2020 (středa) v 18:00 hod. v sídle spolku.

Program:

1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele

2. Změna stanov spolku v části IV. Orgány spolku, bod 3. Výkonný výbor, odstavec 3.2. takto: Výkonný výbor má 4 členy. Funkční období členů výkonného výboru je pětileté.

3. Volba dalšího člena výkonného výboru.

4. Usnesení a závěr

V Plzni, dne 31. srpna 2020

za výkonný výbor SK KOLOSEUM z. s.:

Zdeněk Fliegl

Antonín Kročil

Kamil Štembera

79 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Zápis z valné hromady spolku SK Koloseum z. s.

Dne 9. 3. 2020 proběhla valná hromada spolku SK Koloseum z. s., schůze byla svolána 17. 2. 2020 svolavatelem Antonínem Kročilem a zúčastnili se jí osoby uvedené na listině přítomných. Počet přítomných

Valná hromada spolku SK Koloseum z. s.

Dne 9. 3. 2020 v 10 h se uskuteční valná hromada spolku. Shrneme dosavadní činnost spolku. Projednávat a schvalovat se bude plánovaný rozpočet spolku pro rok 2020. Dále rozvoj spolku, závody, plán spo

Comments


bottom of page