top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraskkoloseum

Zápis z valné hromady spolku SK Koloseum z. s.

Dne 9. 3. 2020 proběhla valná hromada spolku SK Koloseum z. s., schůze byla svolána 17. 2. 2020 svolavatelem Antonínem Kročilem a zúčastnili se jí osoby uvedené na listině přítomných.

Počet přítomných členů výkonného výboru: 3

Počet přítomných členů spolku: 4

Počet hostů: 0

Na programu schůze byly zařazeny body:

1. Sepsání listiny přítomných

2. Volba zapisovatele

3. Výroční správa o činnosti za rok 2019

4. Schválení účetní závěrky 2019

5. Schválení plánovaného rozpočtu na rok 2020

6. Schválení výše příspěvků na rok 2020

7. Diskuze o rozvoji spolku, závodech a plánu akcí

8. Závěr

Ke každému dokumentu byla podána Antonínem Kročilem krátká ústní informace.

V Plzni dne 9.3.

Zápis pořídila: Barbora Sulanová; členka spolku

37 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

POZVÁNKA všem členům SK KOLOSEUM z. s.

na valnou hromadu SK KOLOSEUM z. s., se sídlem Sokolovská 2233/76, Bolevec, 323 00 Plzeň, IČ: 07979649, která se bude konat dne 16. září 2020 (středa) v 18:00 hod. v sídle spolku. Program: 1. Zahájení

Valná hromada spolku SK Koloseum z. s.

Dne 9. 3. 2020 v 10 h se uskuteční valná hromada spolku. Shrneme dosavadní činnost spolku. Projednávat a schvalovat se bude plánovaný rozpočet spolku pro rok 2020. Dále rozvoj spolku, závody, plán spo

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page